Sito Erastotenesa

n=50

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
usuń wielokrotnosci 2:
    2 3   5   7   9   11   13   15   17   19   21   23   25   27   29   31   33   35   37   39   41   43   45   47   49  
usuń wielokrotnosci 3:
    2 3   5   7       11   13       17   19       23   25       29   31       35   37       41   43       47   49  
usuń wielokrotnosci 5:
    2 3   5   7       11   13       17   19       23           29   31           37       41   43       47   49  
usuń wielokrotnosci 7:
    2 3   5   7       11   13       17   19       23           29   31           37       41   43       47      

Liczby pierwsze do 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Dlaczego nie musimy eliminować dzielników większych niż 7?